CloudTECH - Giải pháp CRM toàn diện cho Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật

Những khó khăn ngành thương mại - dịch vụ kỹ thuật đang phải đối mặt

Khó khăn về nguồn ngân sách của công ty

Chi phí cho Marketing quá nhiều, tổn thất nhiều nguồn lực. Không có cách nào kiểm soát và đánh giá được hiệu quả thực sự của 1 chiến dịch mang là như thế nào?

Khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động

Không có công cụ quản lý, phân công điều phối hoạt động của nhân viên. Từ đó không kiểm tra, đánh giá hiệu quả được hoạt động của từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Khó khăn trong việc chăm sóc khách hàng

Nhân viên kinh doanh chăm sóc trùng một khách hàng dẫn đến mâu thuẫn trong doanh nghiệp. Hoạt động chăm sóc khách hàng kém do không nắm bắt được thông tin của khách hàng khiến việc xây dựng lòng trung thành không hiệu quả.

Khó khăn trong việc quản lý dữ liệu doanh nghiệp

Dữ liệu của doanh nghiệp bị phân tán ở nhiều nơi, nhiều phòng ban riêng lẻ. Gây thất thoát thông tin và khó khăn trong việc tìm kiếm và truy suất dữ liệu.

Không có công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp

Không có công cụ hỗ trợ lập báo cáo một cách toàn diện về hoạt động, chi phí, hợp đồng, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận và các báo cáo cần thiết khác.

Khó khăn trong việc bảo mật thông tin doanh nghiệp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp khác không bảo mật, hay bị lỗi dẫn đến gián đoạn hoạt động. Thất lạc, mất mát dữ liệu khách hàng khi có nhân viên nghỉ việc.

Tính năng đề xuất

Tiếp thị tự động

 • Các công cụ tiếp thị tự động qua Email, SMS,...
 • Quản lý và đánh giá hiệu quả chiến dịch
 • Quản lý tích hợp đa kênh
 • Quản lý phân bổ Lead tự động

Quản lý bán hàng

 • Quản lý báo giá
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý đổi trả
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý sản phẩm, dịch vụ

Quản lý mua hàng

 • Quản lý phiếu đề nghị nhập hàng
 • Quản lý các báo giá, hợp đồng mua hàng
 • Quản lý đơn hàng nhập
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý đơn vị vận chuyển

Chức năng kỹ thuật

 • Quản lý case
 • Quản lý phiếu công tác
 • Tổ chức task - xếp lịch
 • Quản lý Project
 • Quản lý tiếp nhận link kiện
 • Quản lý mã lỗi

Chăm sóc khách hàng

 • Ghi nhận ticket từ khách hàng
 • Theo dõi bán nguyên liệu, link kiện, lọc
 • Chương trình khuyến mãi
 • Telesale

Tích hợp đa kênh

 • Tích hợp với Website/ Landing Page
 • Tích hợp với facebook/ Zalo
 • Tích hợp với tổng đài
 • Tích hợp với gửi mail tự động (Mautic, mailchimp)
 • Tích hợp với hệ thống khác

Báo cáo

 • Báo cáo kinh doanh
 • Báo cáo thu - chi
 • Báo cáo hiệu quả chiến dịch
 • Các báo cáo khác

CloudPRO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện cho thương mại, kỹ thuật

Hơn 2000+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu