CRM chuyên sâu theo ngành CRM cho dịch vụKế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế - Giải pháp giúp chuyển đổi số trở nên dễ dàng
Cập nhật lần cuối: 13/05/2024 187 lượt xem

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế - Giải pháp giúp chuyển đổi số trở nên dễ dàng

Để ngành Y tế Việt Nam ngày một phát triển và bắt kịp thời đại thì việc chuyển đổi số trong cách vận hành, chữa trị là điều kiện tiên quyết. Trong tương lai gần, việc chuyển đổi số do Chính phủ và Bộ Y tế ban hành sẽ yêu cầu tất cả các tổ chức và cơ sở Y tế tham gia thực hiện.

Vậy kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế gồm những công tác gì? Những thuận lợi, thách thức và giải pháp cho quá trình chuyển đổi số như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết từng thắc mắc của bạn.

Nội dung của kế hoạch chuyển đổi số ngành y tế

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế là một văn bản quan trọng, vạch ra lộ trình cụ thể cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động y tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân. Nội dung kế hoạch bao gồm:

Mục tiêu

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế năm 2024 được xây dựng dựa trên Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu:

Mục tiêu tổng thể:

mục tiêu tổng thể

Mục tiêu tổng thể của kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế

Mục tiêu cụ thể:

1. Mục tiêu về hạ tầng số

 • Hoàn thành việc kết nối mạng lưới y tế toàn quốc: Đây là nền tảng cơ bản để đảm bảo việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế. Việc kết nối mạng lưới y tế toàn quốc sẽ giúp kết nối các cơ sở y tế với nhau, cũng như với các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu y tế và cung cấp dịch vụ y tế trực tuyến một cách hiệu quả.

 • Hoàn thành việc triển khai Hệ thống thông tin y tế quốc gia: Hệ thống thông tin y tế quốc gia là một hệ thống thông tin tổng hợp, tích hợp dữ liệu y tế từ tất cả các cơ sở y tế trên cả nước. Hệ thống này sẽ giúp quản lý thông tin y tế một cách hiệu quả, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân.

 • Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong ngành y tế: An toàn thông tin và an ninh mạng là yếu tố quan trọng để bảo vệ dữ liệu y tế của người dân. Ngành y tế cần nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng để bảo vệ dữ liệu y tế khỏi các nguy cơ tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu.

mục tiêu về hạ tầng sốHoàn thành triển khai hệ thống thông tin quốc gia

2. Mục tiêu về nguồn nhân lực

 • Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin cho cán bộ y tế: Cán bộ y tế cần được trang bị kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin để có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc một cách hiệu quả. Ngành y tế cần tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin cho cán bộ y tế.

 • Phát triển đội ngũ nhân lực chuyên trách về chuyển đổi số trong ngành y tế: Cần có đội ngũ nhân lực chuyên trách về chuyển đổi số để tham mưu, hỗ trợ cho việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế. Đội ngũ nhân lực này cần có trình độ chuyên môn cao về công nghệ thông tin, quản lý dự án và quản lý nhà nước.

3. Mục tiêu về ứng dụng công nghệ

 • Triển khai rộng khắp các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe: Các ứng dụng công nghệ thông tin có thể giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, các ứng dụng quản lý hồ sơ bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử, chẩn đoán hình ảnh từ xa, tư vấn sức khỏe trực tuyến,...

 • Phát triển các dịch vụ y tế số đáp ứng nhu cầu của người dân: Các dịch vụ y tế số cần được phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Ví dụ, dịch vụ đặt lịch khám bệnh trực tuyến, thanh toán viện phí trực tuyến, theo dõi sức khỏe tại nhà,...

mục tiêu về ứng dụng công nghệPhát triển dịch vụ y tế số cho người dân

4. Mục tiêu về dữ liệu y tế

 • Thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu y tế một cách hiệu quả: Dữ liệu y tế là một nguồn tài nguyên quý giá để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế. Ngành y tế cần thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu y tế một cách hiệu quả để đảm bảo an toàn, bảo mật và sử dụng hiệu quả.

 • Chia sẻ dữ liệu y tế an toàn, bảo mật: Dữ liệu y tế cần được chia sẻ an toàn, bảo mật để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế. Ngành y tế cần xây dựng các quy định về chia sẻ dữ liệu y tế đảm bảo an toàn, bảo mật.

mục tiêu về dữ liệu y tếThu thập và quản lý một cách hiệu quả, bảo mật

Các mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế năm 2024 được đề ra một cách khoa học, toàn diện và phù hợp với thực tế của ngành y tế Việt Nam. Việc triển khai hiệu quả Kế hoạch này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế.

Kế hoạch triển khai

Bộ Y tế tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về phát triển hạ tầng, nền tảng số để đảm bảo đáp ứng cho việc xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trong ngành y tế. Hoàn thiện khung pháp lý về chuyển đổi số trong ngành y tế. Triển khai rộng khắp các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe. Phát triển các dịch vụ y tế số đáp ứng nhu cầu của người dân. Thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu y tế một cách hiệu quả. Chia sẻ dữ liệu y tế an toàn, bảo mật.

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế năm 2024 được triển khai theo 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 (2023-2024): Tập trung vào hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

 • Giai đoạn 2 (2025-2027): Tập trung vào triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe và phát triển các dịch vụ y tế số.

 • Giai đoạn 3 (2028-2030): Hoàn thiện hệ sinh thái y tế số, đảm bảo chia sẻ dữ liệu y tế an toàn, bảo mật và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế số.

Kết quả kỳ vọng là năm 2024, 100% các đơn vị y tế công lập có kết nối internet băng rộng; 80% các dịch vụ y tế cơ bản được cung cấp trực tuyến; 70% người dân sử dụng các dịch vụ y tế số.

>> Xem thêm: Giữ chân khách hàng bằng công nghệ số cho bệnh viện, phòng khám

Các cột mốc đánh dấu sự chuyển biến và thay đổi tích cực trong quá trình chuyển đổi số ngành Y tế

 • Trong năm 2023 vừa qua, đã khởi động 2 hoạt động trọng tâm mang ý nghĩa rất quan trọng trong chuyển đổi số của ngành Y tế Thành phố là: Xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân Thành phố và xây dựng kho dữ liệu dùng chung của ngành Y tế.

 • Về cơ sở pháp lý, đã có nhiều văn bản chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Y tế đến UBND Thành phố về công tác chuyển đổi số, như Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo dự kiến đến năm 2025, 100% cơ sở y tế sẽ tham gia khám chữa bệnh từ xa, bao gồm cả hệ thống y tế tư nhân.

 • Theo báo Chính phủ, Bộ Y tế cũng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các cơ sở khám chữa bệnh. Dự thảo này nêu rõ lộ trình hoàn thành quá trình chuyển đổi số từ ngày 1/1/2027 tại các cơ sở khám chữa bệnh đối với các bệnh viện nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động từ ngày 1/1/2027. Đối với các bệnh viện được cấp giấy phép trước 1/1/2027, phải hoàn thành chuyển đổi số chậm nhất từ 1/1/2029.

chuyển đổi số ngành y tếNhững cột mốc đánh dấu của chuyển đổi số ngành y tế

Chuyển đổi số ngành Y tế là một chủ đề có tầm quan trọng chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ y tế và hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Để thực hiện thành công "Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế", cần có sự chung tay góp sức của toàn ngành, từ lãnh đạo các cấp, cán bộ y tế, đến các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Top 10 phần mềm quản lý bệnh nhân đáng tin cậy trong lĩnh vực y học

Thuận lợi và thách thức trong quá trình chuyển đổi số của ngành Y tế

Ngành Y tế Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của quá trình chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào các hoạt động y tế mang đến nhiều lợi ích thiết thực, hứa hẹn nâng tầm chất lượng dịch vụ, cải thiện hiệu quả quản lý, và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh.

Những thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số của ngành Y tế

Quá trình chuyển đổi số trong ngành Y tế bắt đầu trong điều kiện vô cùng thuận lợi, cụ thể:

 • Mạng lưới viễn thông, hệ thống internet phát triển: Trong quá khứ, Việt Nam từng bị xếp hạng tốc độ Internet gần như hạng chót so với thế giới, nhưng theo số liệu gần đây nhất của Speedtest, vào tháng 6 năm 2021, chất lượng internet di động tại Việt Nam đạt 44.49mb/giây, tốc độ upload đạt 20.16mb/giây, xếp thứ 55 trên thế giới.

 • Số lượng người tiếp cận internet và công nghệ tăng: Vào tháng 1 năm 2023, Việt Nam có tổng cộng 77,93 triệu người dùng Internet, đạt tỷ lệ sử dụng Internet là 79,1% trên tổng dân số, đã tăng thêm 5,3 triệu (+7,3%) so với năm 2022.

 • Chất lượng sống và điều kiện kinh tế của Việt Nam ngày càng cải thiện: Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Hầu hết các khu vực, vùng miền đều giảm tỷ lệ nghèo đói và mù chữ. Trong tương lai, những khu vực nông thôn của Việt Nam sẽ được chú trọng đầu tư cải thiện để nâng cao chất lượng cuộc sống và cơ hội tiếp cận với công nghệ, viễn thông cho người dân nơi đây.

 • Dễ dàng trong việc tìm kiếm nhân lực có chuyên môn, kỹ thuật cao về công nghệ: Vì đa số mọi người đều được tiếp thu kiến thức trong nền giáo dục hiện đại và phát triển. Trên cơ sở hội nhập toàn cầu, lại càng mở ra nhiều cơ hội để học tập và chuyển giao công nghệ hơn.

 • Sự linh hoạt và thích nghi với môi trường hội nhập, phát triển: Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa, đi kèm với đó là sự phát triển liên tục của công nghệ, vì thế với cương vị là những công dân toàn cầu, mọi người đều có xu hướng thích nghi nhanh với công nghệ và đặc biệt là quá trình chuyển đổi số.

người dùng mạng internet tăngNgười dùng mạng internet phổ biến

Tuy có rất nhiều điểm thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số của Việt Nam nói chung và quá trình chuyển đổi số trong ngành Y tế nói riêng, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần chúng ta đối mặt và giải quyết.

>> Tìm hiểu thêm: Quản lý y tế bằng cách tích hợp phần mềm CRM trong thời đại số

Những thách thức trong quá trình chuyển đổi số của ngành Y tế

Quá trình chuyển đổi số được xác định là khó khăn từ những bước đầu trong mọi lĩnh vực không chỉ riêng lĩnh vực Y tế, vì quá trình này không chỉ đòi hỏi về mặt cơ sở hạ tầng mà còn đòi hỏi sự thích nghi và hưởng ứng từ mọi người. Những thách thức cụ thể như sau:

 • Thiếu nguồn lực: Hiện nay, để chuyển đổi số cần rất nhiều nguồn lực gồm: tài chính, nhân lực cũng như hạ tầng công nghệ thông tin. Việc này cũng góp phần gây áp lực lên quá trình chuyển đổi số của ngành Y tế.

 • Thiếu sự đồng bộ, liên kết và tính minh bạch trong hệ thống thông tin: Do ảnh hưởng của cách vận hành truyền thống mà mạng lưới thông tin giữa các cơ sở Y tế chưa được công khai minh bạch và chưa có sự thống nhất với nhau.

 • Thiếu sự thích nghi và tiếp nhận từ mọi người: Một số người dân vẫn chưa thực sự quan tâm tới các dịch vụ y tế số bởi họ chưa quen với cách thức vận hành mới, lo lắng về mức độ bảo mật thông tin cá nhân liên quan.

 • Khó khăn trong việc phát triển và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp: Vì vẫn đang trong quá trình chuyển đổi nên việc tìm kiếm và ứng dụng phần mềm phù hợp cho các nhu cầu đặc thù của lĩnh vực Y tế vẫn gặp nhiều khó khăn.

thiếu sự đồng bộ trong hệ thống thông tinThiếu sự đồng bộ trong hệ thống thông tin

>> Tìm hiểu thêm: Tại sao doanh nghiệp phải triển khai giải pháp CRM chuyên sâu theo ngành?

CloudHOS - Giải pháp chuyển đổi số tối ưu cho các bệnh viện và phòng khám

CloudHOS - Giải pháp giúp bệnh viện, phòng khám quản trị hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng tự động, giúp gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng cho doanh nghiệp

cloudhos - giải pháp chuyển đổi số cho y tếCloudHOS - giải pháp chuyển đổi số cho ngành y tế

CloudHOS với các tính năng nổi bật như:

 • Xây dựng kho dữ liệu khách hàng tập trung, cung cấp góc nhìn 360 độ về khách hàng.

 • Đo lường và tối ưu hiệu quả marketing.

 • Tối ưu hoạt động bán hàng hằng ngày của nhân viên một cách dễ dàng.

 • Quản lý lịch hẹn khám khoa học, không còn chồng chéo.

 • Kết nối quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện, phòng khám.

 • Chăm sóc khách hàng đa kênh, tự động.

 • Báo cáo phân tích tổng hợp, hỗ trợ ra quyết định.

Tin rằng với CloudHOS, các cơ sở Y tế không chỉ có thể quản lý hiệu quả thông tin khách hàng mà còn gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng cho doanh nghiệp.


Tạm kết

Trên đây là thông tin về kế hoạch chuyển đổi ngành Y tế. Nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu từ Chính phủ và Bộ Y tế mà còn là nhu cầu của người dân thì các cơ sở Y tế ngay bây giờ cần tìm hiểu và áp dụng ngay những giải pháp chuyển đổi số phù hợp cho tổ chức của mình.

CloudPRO – Giải pháp CRM chuyên sâu theo ngành

CloudPRO - Giải pháp CRM chuyên sâu theo ngành

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

Nhận bài viết mới nhất
CÙNG CHUYÊN MỤC

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu